جواب امینم به دیس ماشین گلن کلی - تقابل رپ گاد - رپ ایول

جدیدا امینم یه آلبوم داده که به نام Kamikaze 

و توی ترک نات لایک - گان کلی رو دیس کرده . کان کلی عصبی و دیوانه وار به امینم دیس میکنه

امینم هم دوباره در رپ فادر اثر جدیدش ، جواب کلی رو میده

دنلود با کیفیت 192

دانلود با کیفیت 320

 

احتمال داره رپرهای آمریکا باز به جون هم بیفتن

12:01:29  2018-09-09